Vem får stöd

Barn- och ungdomshabiliteringen har särskild kunskap om barn och unga med vissa funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp är individer under 18 år med:
• intellektuell funktionsnedsättning.
• autism eller autismliknande tillstånd i kombination med intellektuell funktionsnedsättning.
• betydande rörelsenedsättning, medfödd eller tidigt förvärvad.
• förvärvad hjärnskada och långvarigt rehabiliteringsbehov.