Tolkcentralen i Region Värmland för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Tolkcentralen i Värmland är placerad på hörselvården på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi ger tolkservice till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet i Värmlands län.

Tolkservicen finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.
Tolken har tystnadsplikt.

Beställa teckenspråks-, skriv- och dövblindtolk

Du kan beställa tolk via telefon eller e-post. 
E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 59 67
SMS: 070-555 87 20

Vid beställning, uppge följande:

 • Vem/vilka ska vi tolka för?
 • Tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning)
 • Plats (gatuadress, vägbeskrivning, portkod, verksamhet/avdelning etc.)
 • Datum för tolkningen
 • Starttid
 • Sluttid
 • Dina kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post etc.)
 • Övriga upplysningar (i syfte att ge tolken möjlighet till förberedelse).

Varför använda tolk?

Att använda tolk ger ökad delaktighet och skapar tillgänglighet och trygghet. Större chans till medverkan, samverkan och påverkan skapas också utifrån personens egna förutsättningar.

Bra att tänka på vid tolkning

 • Vänd dig direkt till den du talar med, det är ni två som samtalar.
 • Prata som vanligt, tolken säger till om det går för fort.
 • Tolken är neutral, objektiv och opartisk.

Vid vissa tolkuppdrag jobbar vi två och två. Vi har tystnadsplikt. Inget som skrivs vid skrivtolkning sparas eller skrivs ut.

Funderar du på något inför tolkningen är du välkommen att kontakta oss på tolkcentralen.

Tolkmetoder