Att bli förskrivare av inkontinenshjälpmedel

Här får du information om hur du blir förskrivare.

Följande yrken har kompetens att förskriva inkontinenshjälpmedel:

  • legitimerad läkare
  • distriktsköterska som i distriktsköterskeutbildningen fått utbildning i blåsdysfunktion och inkontinensvård
  • legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som fått 7,5 högskolepoäng inom blås- och tarmdysfunktion

Vår policy i Värmland är att en förskrivare har godkänd förskrivarutbildning inom blåsdysfunktion och inkontinensvård om 7,5 högskolepoäng. 

Verksamhetschef respektive den medicinskt ansvarige/enhetschef har till uppdrag att utse vem som är behörig av hälso- och sjukvårdspersonal att få förskrivningsrätt (se HSLF-FS 2021:52). Den ansvarige ska göra en bedömning av personalens utbildning och kompetens (se Vårdhandboken).

Privata vårdgivare måste ha ett uppdrag från region/kommun för att kunna skriva ut inkontinenshjälpmedel till personer via vårt upphandlingsavtal.

Förskrivningsrätten ska ingå i tjänsten. Vid ändring till annan tjänst, upphör förskrivningsrätten.

Vid byte av likvärdig tjänst till annan enhet skall adressändring ske, se nedan.

Ansök om förskrivningsrätt och åtkomst till beställningssystem

Observera
Från och med hösten 2020 ska alla logga in med sitt SITHS-kort i beställningssystemet Guide. Mer information ges direkt till enhetschefer och Medicinsk ansvarig sjuksköterska (Mas).

Anställd hos Region Värmland

Gör så här:

  1. Fyll i ansökan om andvändarkonto i Guide (pdf). Uppge ditt HSA-id. Du kan gå in på test.siths.se och se ditt id-nummer om du är osäker. Du behöver INTE fylla i personnummer eller beställarkundnummer i ansökan. 
  2. Be din verksamhetschef att godkänna den. 
  3. När blanketten är ifylld och påskriven så skickar du den antingen med internposten till Isabell Hassel, Patientsäkerhetsenheten Regionens hus, eller scannar in ansökan och mailar den till Isabell Hassel (e-post).
  4. Du får sedan mejl från Onemed med inloggningsuppgifter och manual till beställningssystemet Guide.

Anställd hos kommun

Gör så här:

  1. För Karlstad kommuns personal är det enhetschef för hälso-och sjukvård och för övriga kommuner är det MAS som beställer personlig kod för personal hos OnemedBlankett finns hos onemed.se (kundservice, katalog/blanketter, ansökan om kundnummer). 
  2. Förskrivaren får sedan mejl från Onemed med inloggningsuppgifter och manual till beställningssystemet Guide.