Vi som jobbar med inkontinensfrågor

Här hittar information om personer som arbetar med inkontinensfrågor inom både Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Adress

Hjälpmedelsservice
Östanvindsgatan 14
652 21 Karlstad

Kostnadsansvarig

Tobias Nyåker, enhetschef Hjälpmedelsservice Karlstad
Telefon: 010-831 71 81
E-post: tobias.nyaker@regionvarmland.se  

Tobias driver inkontinensfrågor i Värmland och är sammankallande av styrgruppen. Han är också kontaktperson till hjälpmedelsnämnden.

Konsulent

Therese Lundström, konsulent inkontinensvård och inkontinenshjälpmedel
Telefon: 010-831 71 99
E-post: therese.lundstrom@regionvarmland.se

I konsulentens arbetsuppgifter ingår:

 • att utveckla inkontinensvården i Värmland,
 • att driva nätverk och vara ett stöd för förskrivare inom kommun och Region Värmland,
 • att leda sortimentgruppernas arbete och vara behjälplig i upphandlingsarbete och följa produktutvecklingen inom inkontinensområdet,
 • att utveckla hemsidan,
 • att erbjuda och följa upp behov av utbildning,
 • att följa upp och kostnadsbevaka inkontinenshjälpmedel,
 • att bevilja dispenser,
 • samt att bevaka utvecklingen omkring inkontinens både nationellt och internationellt.

Avtalscontroller

Malin Asplund, avtalscontroller e-handelsansvarig
Telefon: 010-831 41 09
E-post: malin.asplund@regionvarmland.se

Avtalscontroller arbetar på upphandlings- och avtalsenheten och sköter avtalsförvaltningen. Det innebär att följa upp inköpsstatistik, leveransstatistik och göra tillägg och förändringar i avtalet i det fall det behövs. Det är till Malin Asplund man ska vända sig till vid exempelvis leveransproblem.

Styrgrupp

Styrgruppens syfte är att:

 • strukturera och utveckla verksamheten inom inkontinensvården.
 • styra upphandlingsprocessen för inkontinensprodukter inom öppna vården för både kommun och region

Sortimentsgrupper 

Sortimentsgruppernas arbetsuppgift är att delta i och följa upphandlingsarbete av inkontinenshjälpmedel. De ska därefter följa upp upphandlat sortiment samt granska och testa nya produkter.

En grupp finns för absorberande material och en för urinavledande produkter. I grupperna finns representanter som distriktssköterskor, sjuksköterskor och uroterapeuter inom både region och kommun för att se till behoven för barn, kvinnor, män och äldre.

Uroterapimottagningarna i Värmland

 • Centralsjukhuset Karlstad urologsektionen: 010-831 54 41
 • Centralsjukhuset Karlstad kvinnokliniken: 010-831 62 50
 • Centralsjukhuset Karlstad barnkliniken: 010-831 61 25
 • Sjukhuset Arvika: 0570-71 22 79
 • Sjukhuset Torsby: 0560-472 09 eller 0560-472 10