Dispensansökan för inkontinenshjälpmedel

För dig som har speciella behov av produkter som inte finns upphandlade går det att ansöka om dispens.

Gör så här:

 1. Fyll i dispensansökningsblanketten nedan. Beskriv tydlig i blanketten vilka produkter ur det upphandlade sortimentet som provats och en beskrivning av varför de inte fungerar. Fyll även i namn och artikelnummer på den produkt som önskas istället. Dispensansökan kan fyllas i via dator och sen printas ut.
  Dispensansökningsblankett (pdf), Dispensansökan för engångsunderlägg (pdf)
 2. På grund av sekretess skickar du dispansansökan per post till:

  Hjälpmedelsservice
  Therese Lundström
  Östanvindsgatan 14
  652 21 Karlstad

För att få dispens på allt i ett byxa över 500 ml och övriga skydd över 900 ml krävs att man utför läckagemätning under 2 dygn. Kopia på läckagemätningen skickas  med dispensansökan. Utan läckagemättning  beviljas ingen dispens .

Om din dispensansökan blir godkänd läggs den in i Guide och ett bekräftelsemail skickas till den personen som har ansökt. Dispensen gäller max ett år. Finns det fortfarande behov av produkten när dispensåret är slut måste en ny dispensansökan skickas in.