Riktlinjer för inkontinenshjälpmedel

Det finns en rad riktlinjer du som förskrivare behöver ta hänsyn till.

Förskrivning

Hjälpmedel