Riktlinjer för kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för kognitiva hjälpmedel är samlade här, då de finns inom flera ISO-koder.

Stimulatorer

04 27 18 Hjälpmedel för stimulering av sinnen och känslighet 

 

Varseblivningshjälpmedel

22 27 12 Ur och klockor.

22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem avseende avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

22 27 15 Almanackor, kalendrar och planeringssystem exklusive avancerade tids- och planeringshjälpmedel/programvara.

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd exkl medicinpåminnare.

22 27 16 Hjälpmedel för minnesstöd inkl medicinpåminnare .

22 27 24 Spisvakt (övervakningssystem).

 

Hjälpmedel för att handha, manövrera och/eller kontrollera utrustning

24 09 18 Omkopplare (till/från eller annan funktion).

 

Vissa av de hjälpmedel som ingår i förskrivningsbart sortiment är konsumentprodukter. Med konsumentprodukter menas produkter eller varor som säljs till och marknadsförs mot privatpersoner. Landstinget och kommunerna har en skyldighet att utvärdera att en konsumentprodukt är säker för patienten och det sätt den ska användas. Patienten måste informeras om att patientskadeförsäkringen inte gäller vid förskrivning av konsumentprodukter.