Samverkan

Samverkan mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Samverkansdokument som samlas här gäller mellan regionens habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter i Värmland och Värmlands kommuner samt de verksamheter som utför rehabilitering på regionens uppdrag.

Kontaktpersoner Värmlands kommuner

Kontaktpersoner för hantering av hjälpmedelsfrågor

Rutin

Värmland-Samverkan och arbetssätt vid förskrivning av hjälpmedel

Karlskoga lasarett-Samverkan och arbetssätt vid förskrivning/hyra av hjälpmedel
Rapport från Karlskoga lasarett gällande hjälpmedel 

Neutral hyresbroschyr och hyresblankett

Hyresblankett neutral
Om slutenvården lämnar ut ett hjälpmedel som hyra används "Hyreblankett neutral".

Fyll i blanketten och patienten skriver på. Registrera i webSesam (gäller slutenvården Värmland) och skicka hyresblanketten till aktuell kommun. Lämna med till patienten en hjälpmedelsbrochyr och en hyresbroschyr från berörd kommun eller neutral broschyr.
Hyresbroschyr neutral 2020

Hjälpmedelsbroschyrer Värmlands kommuner

Arvika kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2021

Eda kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Filipstads kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Forshaga kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Grums kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Hagfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Hammarö kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Karlstad kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Kils kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr

Kristinehams kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Munkfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Storfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Sunne kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Säffle kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr  2020

Torsby kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Årjängs kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020