Samverkan

Samverkan mellan Region Värmland och kommunerna i Värmland.

Samverkan gäller mellan regionens habiliterings- och rehabiliteringsverksamheter i Värmland och Värmlands kommuner samt de verksamheter som utför rehabilitering på regionens uppdrag.

Kontaktpersoner för hantering av hjälpmedelsfrågor

Rutin
Samverkan och arbetssätt vid förskrivning av hjälpmedel

Rapport gånghjälpmedel

 

Hjälpmedelsbroschyrer Värmlands kommuner

Hyresblankett neutral
Om slutenvården lämnar ut ett hjälpmedel som hyra används "Hyreblankett neutral".
Fyll i blanketten och patienten skriver på. Registrera i webSesam och skicka hyresblanketten till aktuell kommun. Lämna med till patienten en hjälpmedelsbrochyr och en hyresbrochyr från berörd kommun.

Hyresbroschyr neutral 2020

Arvika kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Eda kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Filipstads kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Forshaga kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Grums kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Hagfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Hammarö kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Karlstad kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Kils kommun
Hjälpmedelsbroschyr
Hyresbroschyr

Kristinehams kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Munkfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020

Storfors kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Sunne kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Säffle kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr  2020

Torsby kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2020
Hyresbroschyr 2020

Årjängs kommun
Hjälpmedelsbroschyr 2021
Hyresbroschyr 2020