Teknisk beredskap för hjälpmedel

Hjälpmedelsnämnden i Värmland har beslutat att det ska finnas teknisk beredskap på helger för de hjälpmedel som ingår i nämndens ansvarsområde. Hjälpmedelsservice ansvarar för att bemanna den tekniska beredskapen.

I vilken situation kan jag få hjälp?

Om det blir fel på ett hjälpmedel, till exempel säng, personlyft eller elrullstol, finns en teknisk beredskap att lösa akuta nödsituationer som inte kan vänta till nästkommande vardag. Beredskapen gäller när brukaren av hjälpmedlet inte kan tillgodose sina grundläggande behov:

  • Förflyttning för att kunna äta och klara toalettbesök.
  • Lägesförändring i säng eller rullstol vid medicinskt behov.
  • Ta sig i och ur säng.

Innan du ringer beredskapen är det bra om du sett över alternativa lösningar.