Remisser/blanketter

Här finner du olika typer av remisser/blanketter för att komma i kontakt med oss. Alla våra remisser/blanketter kan fyllas i direkt i datorn och mejlas till oss.

Remisser

För verksamheter som använder Cosmic tar Hjälpmedelsservice emot e-remisser (undantag peruk). Övriga använder remissblanketten och skickar in den per post.

Använd  remissmall utifrån det hjälpmedel som efterfrågas. Remissen ska inte riktas till specifik remissmottagare.

Bidrag för hårersättning gäller från 1 januari 2021

Blanketten för förskrivning av bidrag för hårersättning kan fyllas i direkt i datorn, men får sen skrivas ut och skickas per post eller faxas.

Blanketter