Samverkansgrupper

Nationella samverkansgrupper (NSG) har bildats för att leda och samordna regioners nationellt gemensamma arbete i olika områden med utgångspunkt i befintliga nationella gemensamma strukturer och arbeten.