Etik i vården

Etikkommittén

Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den dagliga verksamheten och se till att det är en integrerad del av verksamheten och patientsäkerhetsarbetet.

Etikkonsultation

Ta hjälp av en person med lång erfarenhet av etisk analys, som systematiskt går igenom situationen med de närmast berörda. 

Frågor och svar

Har du en fråga om etik? Skicka in den till oss och få svar. Vi publicerar ett urval av dem här, i anonym version.

På gång

Vi listar kommande seminarier och event inom etikområdet.

Länkar

Det finns mängder med bra information om etik på nätet. Här hittar du etikkommitténs rekommenderade länkar. 

Vem har rätt till avancerad vård?

I Sverige finns ett stort antal personer som kan kallas "papperslösa". Det är en heterogen skara: Personer som är i asylprocessen och väntar på besked, sådana som överklagat avslag, och andra som har definitivt avslag men håller sig undan från utvisning. Vi har också personer i landet som inte ens är kända för myndigheterna.

Pandemin som etiskt dilemma

Svårvärderade antaganden om risker med olika strategiers konsekvenser gör att covidpandemins etiska dilemma kan tyckas olösligt.

Nya donationsregler

Transplantationslagen har genomgått ett antal förändringar sedan sin tillkomst. Avsikten har hela tiden varit att underlätta tillgången till organ för transplantation med bibehållen respekt för individers självbestämmande och värdighet. I ett nytt lagförslag föreslår nu regeringen att anhörigvetot tas bort.

Intensiv debatt om dödshjälp

Mitt i semestern har en förnyad intensiv debatt om så kallad dödshjälp startat.