På gång

Är du nyfiken på vad som är på gång hos etikkommittén 2020? Vi anordnar bland annat seminarier och informationstillfällen för personal och allmänhet. Här hittar du också andra event inom etik som är öppna för allmänheten.

 


 

Resursdag hos Prioriteringscentrum

10 mars

Prioriteringscentrum i Linköping arrangerar den 10 mars en "resursdag" då intresserade kan anmäla en prioriteringsfråga från sitt eget område och sedan få konkret hjälp med hur den kan hanteras. 
Mer information och anmälan hittar du på Prioriteringscentrums webbplats.

  • Arrangör: Prioriteringscentrum
  • Plats: Linköping

 

"När läkaretiken sätts på prov" - debatt med 2019 års Hippokratespristagare Fredrik Tamsen

10 mars

Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin och medicine doktor vid Uppsala universitet kommer till Svenska Läkaresällskapet för att dela med sig av sina erfarenheter som tidigare anställd rättsläkare vid Rättsmedicinalverket (RMV) med regeringsuppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar av ensamkommande flyktingbarn.
För mer information, se Svenska Läkaresällskapets webbplats

  • Arrangör: Svenska Läkaresällskapet
  • Plats: Svenska Läkaresällskapets Hus, Stockholm, 18.00-19.30

 

Temadag om faktaresistens

3 april

Att inte acceptera uppenbara fakta utan istället göra om dem, fabricera nya eller bara ignorera har kanske bli vanligare än tidigare. Forskningsenheten Camtö vid Universitetssjukhuset i Örebro arrangerar en temadag kring detta, med fokus på medicin och sjukvård, den 3 april 2020. Notera att seminariet börjar kl 09.30, inte kl 08.00 som anges. 
För program och anmälan, se pdf på Camtös webbplats

  • Arrangör: Forskningsenheten Camtö vid Universitetssjukhuset i Örebro
  • Plats: Örebro

 

Tema-eftermiddag: "Medvetandet - i filosofi och psykiatrisk/psykologisk praxis"

22 april

Svensk Förening för Filosofi och psykiatri inbjuder till en eftermiddag med temat "Medvetandet - i filosofi och psykiatrisk/psykologisk praxis". 
För program och anmälan, se Svensk Förening för Filosofi och psykiatris webbplats.

  • Arrangör: Svensk Förening för Filosofi och psykiatri
  • Plats: Stadmuseet, Ryssgården, Stockholm, 13.00-17.00

 

Seminarium om ”Vårdbegränsningar – att avstå/avsluta livsuppehållande behandling”

23 april

Tid: 13.00-16.00
Plats: Morbrors ådra Centralsjukhuset, Karlstad
Målgrupp: Politiker, chefer och personal inom Region Värmland, media samt allmänheten
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt. Ingen föranmälan behövs. Vi bjuder på kaffe. 
Information: peter.stenbom@regionvarmland.se

Frågor kring vårdbegränsning inom hälso- och sjukvården är ett alltid aktuellt ämne.

Att avstå eller att avsluta livsuppehållande behandling kräver ett noggrant övervägande där hänsyn måste tas till flera olika perspektiv.

Regionens etikkommitté anordnar ett seminarium där frågan kommer att belysas ur ett etiskt och juridiskt perspektiv. Föreläsningar kommer att varvas med konkreta kliniska fall och möjlighet till diskussion kom-mer ges i mindre grupper.

Program

13.00 – 13.10 Inledning (Peter Stenbom)

13.10 – 14.00 Lagstiftning och riktlinjer (Rolf Ahlzén)

14.00 – 14.05 Bensträckare

14.05 – 14.30 Presentation fall

14.30 – 14.45 Kaffepaus

14.45 – 15.45 Gruppdiskussioner

15.45 – 16.30 Sammanfattning, genomgång av fall

Deltagare

Rolf Ahlzén, docent i medicinsk humaniora, läkare inom psykiatri, etisk sak-kunnig i etikkommittén Region Värmland

Peter Stenbom, överläkare ÖNH, chefläkare, ordförande i etikkommittén Region Värmland

Välkommen!

Etikkommittén Region Värmland

Ladda ner inbjudan till seminariet om vårdbeghränsningar som pdf