Läkemedelsenheten

Läkemedelsenhetens uppdrag är att samordna arbetet i övergripande läkemedelsfrågor såsom rationell läkemedelsförskrivning, uppföljning och analys av läkemedelsanvändning och dess kostnadsutveckling.

Läkemedelsenheten samverkar dessutom med Läkemedelskommittén i upphandling av läkemedel, deltar i informationsinsatser om läkemedel, arbetar med klinisk farmaci i vården, skapar ordinationsmallar i journalystemet Cosmic och mycket mer.