Ledamöter och sekretariat

Tina Crafoord
T f ordförande, läkemedelskommittén 

Max Wirén
Sekreterare läkemedelskommittén, farmaceut Farmacitjänsteenheten

Susanne Carlsson
Verksamhetschef, Läkemedelscentrum

Emma Åkesson
Enhetschef, Farmacitjänsteenheten

Bengt Norberg
Överläkare, Endokrin- och diabetescentrum, Karlstad

Ola Hallén
Överläkare, hjärt- akutmedicin, Karlstad

Tomas Ahlqvist
Ordförande i STRAMA/terapigrupp infektionssjukdomar

Bodil Håkansson
Överläkare, närvården Säffle

Tony Spinord Westberg
Specialistläkare, barn-och ungdomskliniken, Karlstad 

Gunnar Nylén
Specialistläkare, Medicinkliniken, Karlstad

Torbjörn Ohrt
Överläkare, Psykiatrisk öppenvård

Eric Le Brasseur
Utvecklingsledare, område öppenvård

Evelina Sundström
MAS, Karlstad kommun

Gunilla Hasselgren
Distriktsläkare, vårdcentralen Kil

My Lindgren
Tandläkare, Folktandvården

Mats Andersson
Kommunikatör