Terapigrupp äldre

 

Terapirekommendation 

Terapirekommendation Äldre och läkemedel (pdf)
(t o m 2022-01)
 

    Äldrekort (pdf)  (webbversion)               

    Äldrekort (pdf) (utskriftsversion)

    Äldrekortet finns att beställa i tryckt version 

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre
Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tagit fram gemensamma  rekommendationer för läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre.        

 

            

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf) - lathund

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka och sköra äldre (pdf) - bakgrundsdokumentation