Terapigrupp andningsvägar

Kunskapen om hur inhalatorer fungerar och ska användas är låg och läkemedelsanvändningen blir därför inte optimal. Men med utbildning går det att hjälpa patienten att göra rätt.

På Janusinfo,Inhalera rätt, finns bra instruktionsvideor för ett urval av inhalatorerna. Det finns också instruktionsvideor för alla inhalatorer på www.medicininstruktioner.se    

Nationella riktlinjer

Rekommenderade inhalatorer - lathundar att skriva ut

För egen utskrift. För bästa resultat rekommenderas dubbelsidig utskrift i färg, med inställning att pappret ska vändas på kortsidan.

Internationella guidelines

Uppdaterade dokument om diagnos, behandling och prevention av respektive sjukdom. På sidorna finns både fullständiga rapporter samt en pocket-guide.