Terapigrupp barn

Som ett led i att öka säkerheten vid läkemedelsbehandling hos barn har Region Värmland tillsammans med de sju läkemedelskommittérna i Uppsala-Örebroregionen tagit fram en gemensam REK-lista för barn.

Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården.

Listan är granskad av barnmedicin Värmland och godkänd av Läkemedelskommittén.

Det finns också ett omfattande bakgrundsmaterial som innehåller motiveringar och förklaringar till rekommendationerna, samt fullständiga referenser. 

Information från terapigrupp smärta

Opioider till barn (pdf)