Restnoteringar läkemedel

Ett läkemedel kallas restnoterat när det av någon anledning inte går att beställa från tillverkaren under en period. På denna sida delges löpande information kring restnoteringar av läkemedel, så som hur länge de väntas pågå samt vilka alternativ du som förskrivare har att välja på. Tidigare publikationer kan komma att uppdateras med ny information.

Under den rådande situationen med Covid-19-pandemin görs uppdateringar om restnoteringar i mindre utsträckning på den här sidan. Aktuell information om restnoteringar finns på Läkemedelsverkets hemsida samt i Fass. Kontakta läkemedelsenheten om du har frågor om restnoteringar.

 

Fortum restnoterad
2020-01-20, uppdaterad 2021-04-30 

Läkemedel med diazepam restnoterade
2020-06-12, uppdaterad 2020-09-22 

Läkemedel mot klimakteriebesvär restnoterade
2020-03-03, uppdaterad 2020-09-22

Klorhexidinsprit 5 mg/ml tillgängligt i begränsad mängd
2020-06-05, uppdaterad 2020-08-27

Spasmofen kommer ej tillhandahållas
2019-10-14, uppdaterad 2020-06-12