Smittskydd Värmland

Tvättar händer.

Smittskydd Värmland

Vi är en länsövergripande verksamhet med uppgift att förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Välkommen att kontakta oss.

Covid-19 (coronavirus)

Här finns Smittskydd Värmlands samlade information om covid-19. 

Uppdaterade riktlinjer för smittspårning

Från och med idag, måndag den 10 maj 2021, inför Region Värmland regler för smittspårning i enlighet med Folkhälsomyndighetens "Vägledning för smittspårning av covid-19"

Njurmedicin årets vinnare av Hygienpriset 2021

Njurmedicin på Centralsjukhuset i Karlstad är årets vinnare av Hygienpriset 2021. Avdelningen har lyckats göra hygienfrågor till en naturlig del av vardagen. – Jätteroligt, ett kvitto på att vi gör något bra, säger avdelningschef Carina Flodman.

Handhygienens dag 5 maj

Världshälsoorganisationen, WHO, startade för några år sedan uppmärksammandet av handhygiendagen i syfte att verka för en säkrare vård med minskad smittspridning. Det bästa och enklaste sättet att förebygga smittspridning är god handhygien.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.