Smittskydd Värmland

Sommar och covid-19 - detta gäller i sommar

Senaste veckorna har det varit flera utbrott av covid-19 i Sverige relaterat till folksamlingar med nära kontakter, till exempel studentfiranden. Vi har alla ett personligt ansvar att förebygga smittspridning både när det gäller resor och hur vi umgås privat och i offentliga miljöer.

Tillgången på Des +45 är begränsad

Des +45 är det ytdesinfektionsmedel som är godkänt för medicintekniska apparater. Använd i nuläget enbart Des +45 till medicinteknisk apparatur på grund av begränsad tillgång.

Coronavirus – covid-19

Sedan början av 2020 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, SARS-CoV-2, som orsakar sjukdomen covid-19.

Bild på Wermlandssmittan

Wermlandsmittan

Wermlandssmittan är ett nyhetsblad från Smittskydd Värmland som utkommer några gånger per år.