Sexuellt överförbara infektioner (STI) - statistik

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar. STI-statistik baseras på anmälningar med avpersonifierad kod. För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv - födelseåret samt de fyra sista siffrorna i personnumret. 

Statistik för gonorré

Statistik för hiv

Statistik för klamydia

Statistik för syfilis