Klamydia

Statistik för klamydiainfektion.

Värmland per månad 2019-2021

Värmland per månad 2016-2021

Värmland, ålders- och könsfördelning 2019

Värmland 2006-2020

Sverige 2005-2019

 

Klamydia Värmland per månad 2019-2021

Klamydia Värmland per månad 2017-2019

Klamydia Värmland per månad 2016-2021

Värmland per månad 2013-2018

Klamydia Värmland, ålders- och könsfördelning 2019

Klamydia Värmland, ålders- och könsfördelning 2017

Klamydia Värmland 2006-2020

Klamydia Värmland 1997-2017

Klamydia Sverige 2005-2019

Klamydia Sverige 2005-2019

Till sidans början