Riskområden för multiresistenta bakterier (MRB) i Norden

MRB i Norden, sidan uppdateras fortlöpande.

MRSA

  • Brännskadecentrum och plastikkirurgen, Akademiska sjukhuset, Uppsala

VRE

  • Samtliga sjukhus i Stockholmsområdet.
  • Vrinnevisjukhuset, Norrköping


Provtagningsrutin VRE.