Influensavaccination

På den här sidan finns information, stöd och rutiner som gäller vaccination för influensa. Sidan vänder sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg, patienter hänvisas till information om influensavaccination på 1177.se.

Länk till patientinformation Vaccination mot influensa - 1177 Vårdguiden 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot säsongsinfluensa om man tillhör riskgrupp eller arbetar vårdnära inom vård och omsorg. 

Rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper  (Folkhälsomyndigheten)

Aktuellt 

Säsongen 2021/2022 startar den officiellal vaccinationskampanjen tisdag den 9 november, vecka 45. 

Preliminär prioriteringsordning för influensavaccination
-
Start 27 oktober: Personer 80 år eller äldre erbjuds vaccination mot säsongsinfluensan samtidigt som påfyllnadsdos (tredje dos) mot covid-19. Här ingår också personer med hemsjukvård eller hemtjänst. 
Personer som bor på SÄBO kommer enligt nationella riktlinjer vaccineras med högdosvaccin mot influensa. Start för detta är ännu inte beslutat.
- Start 9 november: Officiella starten för vaccinationskampanjen: personer 65 år och äldre och medicinska riskgrupper. 
- Start 22 november: Vaccination av vårdnära vård- och omsorgspersonal. 
- Start 6 december: Allmänheten. De som inte tillhör någon riskgrupp betalar själva sin vaccination. Pris för besök och vaccination, se avgiftshandboken.  


Personer som tillhör någon av riskgrupperna eller arbetar vårdnära, inom vård och omsorg, vaccineras kostnadsfritt. 

Medicinska frågeställningar i samband med vaccination

 

Information efter vaccination

 

Praktisk information i samband med vaccination

 

Vacciner mot influensa 

 

Information och utbildning

 

Övriga frågor