Tuberkulos (TBC)

Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig, anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom.

Behandlande läkares ansvar

 1. Medicinskt omhändertagande: Vid klinisk/röntgenologisk misstanke smittsam tuberkulos kontakta infektionsbakjour för omedelbart omhändertagande. Ge patienten information om tuberkulos, inklusive hur det smittar och möjlighet till behandling - se smittskyddsblad för läkare.
 2. Förhållningsregler: Ges muntligt och skriftligt av tuberkulos-behandlande läkare, se smittskyddsblad för patienter. Dessa blad finns även översatta till ett flertal olika språk.
 3. Smittspårning: Innebär att ta ett IGRA-test (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest) på kontakter som kan ha utsatts för smittrisk. Görs av sjuksköterska på tuberkulos-mottagning.
 4. Anmälan: Klinisk anmälan av aktiv tuberkulos ska göras i SmiNet. Görs vanligen på tuberkulosmottagning. Provtagande läkare anmäler vid fördröjning av omhändertagande på specialistklinik. Latent tuberkulos anmäls inte.
 5. Kostnadsfrihet: Provtagning, vård och eventuell behandling för tuberkulos är kostnadsfria för patienten.

Smittskyddsblad

Smittskyddsblad tuberkulos, läkarinformation

Smittskyddsblad tuberkulos, patientinformation

Översättningar av smittskyddsblad 

Klinisk anmälan 

Elektronisk anmälan i SmiNet, informationssida och inloggning 
Direktlänkar för inloggning i SmiNet finns längst ner på sidan.   

Smittspårning

Smittspårning för tuberkulos görs av specialistmottagning, Tuberkulosmottagningen, och innebär följande: 

 • Smittsamhetsbedömning av patienten.
 • Testning av kontakter som kan vara smittkälla, kan vara smittade av smittkälla, kan vara smittade av index.
   - Använd IGRA (blodprov) eller tuberkulintest (hudtest)
 • Vid positiv reaktion ska aktiv tuberkulos uteslutas. 

Asylsökande/migranter/anhörginvandrare

Screening för tuberkulos rekommenderas: 

 • vid hälsoundersökning av migranter från riskländer (enligt dokument nedan) i område med
   - hög tbc-incidens (röd stapel)
 • för personer från annan riskmiljö för tuberkulos, till exempel flyktingläger eller fängelse.

Latent tuberkulos

Information om latent tuberkulos   

Lokala rutiner

Andningsskydd, visir och munskydd  

Andningsskydd - Så här använder du andningsskydd

Rekommenderade rutiner och provtagningar av asylsökande, kvotflykting och andra nyanlända, 2019-05-02 (version 3)  

Smittsam tuberkulos 

Tuberkulosscreening och handläggning vid graviditet/förlossning  

Tuberkulos, Quantiferon TB, se provtagningsanvisningar  

Blanketter och remisser  

Tuberkulos - frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos