Covid-19 (coronavirus)

Här finns samlad information om det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) och sjukdomen som viruset orsakar - covid-19.

Covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. 

Klinisk anmälan av covid-19 återinförs från och med den 19 augusti 2020. 

I takt med ständigt förändrat kunskapsläge kommer rekommendationerna uppdateras kontinuerligt under en oförutsägbar tid framöver.   

Infektionen orsakar varierande grad av luftvägsinfektion inklusive svår lunginflammation. Viruset smittar i huvudsak genom dropp- och kontaktsmitta. Smittsamheten varierar. En person är som mest smittsam i början av sjukdomsförloppet. Det finns rapporter om att smitta skett från personer utan symtom, men få studier som beskriver hur smittsam man är, och om detta utgör en betydande del av smittspridningen i samhället. Inkubationstiden är i regel 2–14 dygn, oftast 2–5 dygn.  

Hur länge ska man stanna hemma? 
Se Folkhälsomyndighetens information i Frågor och svar under rubriken "Så kan vi minska smittspridningen". 

För vård- och omsorgspersonal med symtom som beskrivits för covid-19 samt personer/patienter med bekräftad covid-19 (PCR-positiva) gäller smittskyddsblad Covid-19, läkarinformation samt Folkhälsomyndighetens dokument Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

Observera - journalen ska inte märkas i uppmärksamhetssignalen i Cosmic.   

Instruktioner om skyddsutrustning

  
Det är av yttersta vikt att personal använder skyddsutrustning på ett adekvat sätt och bara i de situationer där det verkligen behövs vid omhändertagande av patient med anledning av covid-19.  
Skyddsutrustning, användning vid misstänkt eller bekräftad covid-19 och Skyddsutrustning, avklädning (pdf)


Instruktionsfilm - basala hygienrutiner och skyddsutrustning

Film från Region Örebro visar hur man som vårdpersonal skyddar sig mot covid-19. 

Så tar du nasopharynxprov och svalgprov

Torbjörn Kjerstadius, överläkare vid laboratoriemedicin på Centralsjukhuset i Karlstad, visar hur man tar nasopharynxprov och svalgprov.