Blanketter och remisser

Länkar till blanketter och remisser. Blanketterna finns också under resepektive område.

Anmälan till smittskyddsläkaren, SmiNet
Klinisk anmälan i SmiNet.

Anmälan till smittskyddsläkaren / Paragrafanmälan 
Anmälan till smittskyddsläkaren avseende person som inte inställt sig förundersökning, inte kunnat identifieras eller kontaktas, inte följt eller kommer att följa sina förhållningsregler eller inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta innebär en smittrisk m.m. (SmL 2004:168).

Anmälan om byte av behandlande läkare
Anmälan om byte av behandlande läkare, meddelande om provtagning hos en annan läkare än den som uppmanat till provtagning vid smittspårning och när smittskyddsläkaren överlämnar smittspårningsansvaret till någon annan läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal.

Antal kontakter per index,
Rapportering av antal kontakter per index, klamydia.

Calicivirus - lista på patienter och personal vid utbrott av calicivirus (magsjuka) - finns i rutinen Calici, vinterkräksjuka (noro- och sapovirus) som ligger under rubriken Lokala rutiner på webbsidan Calicivirus (noro- och sapovirus)

Hygienombud i förskolan - överenskommelse förskolechef och hygienombud

Hygienrond i förskolan- protokoll 

Hälsodeklaration inför vaccination mot säsongsinfluensa FOR-23247 

MRSA-remiss för personal 
Personalremiss MRSA-screening för region- och kommunanställda. 

Smittspårningshandling, indexpatient

Smittspårningshandling, kontakt

Svevac - arbetsblad för registrering av influensavaccination 

Svevac - registrering av utförd vaccination

Svevac - behörighet till Svevac för användare inom Region Värmland
- kontakta Support Cosmic 

Svevac - behörighetsblankett för övriga användare   
Om du arbetar inom kommunal vård eller kommunal skolhälsovård - skicka blanketten till din administratör. För övriga verksamheter kontakta Smittskydd Värmland.  

Tuberkulos - frågeformulär vid hälsosamtal angående tuberkulos

Övertagande av smittspårning vid klamydiainfektion

Övertagande av smittspårning, behandlingsansvar och klinisk anmälan enligt smittskyddslagen av klamydiapositiv patient