Magsjukeutbrott - åtgärder och förstärkta hygienrutiner

Handhygien

 • Tvätta händerna ofta, framför allt efter toalettbesök eller blöjbyte, och före måltid. Torka händerna torra med engångshandduk. Plocka bort alla textilhanddukar. 
 • Använd engångshandskar vid blöjbyten och toalettbesök.
 • Använd handsprit efter varje blöjbyte och toalettbesök. Detta gäller både barn och personal.
 • Handsprit rekommenderas före måltider för både barn och personal.

Blöjbyte

 • Använd enbart engångsunderlägg direkt på den avtorkningsbara dynan på skötbordet.
 • Byt pappersunderlägget efter varje barn.
 • Torka av dynan med alkoholbaserad ytdesinfektion efter varje blöjbyte.
 • Lägg blöjan i en plastpåse som knyts ihop och kastas direkt.
 • Använd plastförkläde av engångstyp.
 • Rengör skötbordet, inklusive tvättho, med engångstrasa och rengörings-medel dagligen.

Mathantering

 • Torka av matbordet med en engångstrasa före måltiden.
 • Ingen buffé eller självservering under utbrottet.
 • Kasta all överbliven mat.
 • Använd rent förkläde vid all mathantering.
 • Duka endast fram så mycket smör och pålägg som förväntas gå åt vid måltiden.
 • Sträva efter att så få personer som möjligt hanterar mat.
 • Personal som hanterar mat ska inte byta blöjor.
 • Endast friska personer ska duka och hantera mat.
 • Barnen ska inte delta i dukning och mathantering under pågående utbrott.
 • Den som vårdar magsjuk anhörig hemma ska inte hantera livsmedel förrän 48 timmar efter anhörigs sista symtom.

Rengöring och tvätt

 • Håll tvättställ, kranar, toalettsits och spolknopp rena. Torka av med ytdesinfektionsmedel.
 • Rengör pottor med rengöringsmedel, torka ur och ytdesinficera direkt efter användning (mellan varje barn).
 • Städa avdelningen, inklusive toaletter, kontaktytor och lekytor noggrant varje dag.
 • Rengör leksaker dagligen.
 • Tvätta alla textilier som örngott, madrassöverdrag, kuddar och mjukisdjur i minst 60 grader. Örngott tvättas dagligen. Torktumla om möjligt, alternativt torka i torkskåp.
 • Uppmana föräldrar att byta eller koka nappar.
 • Använd plastförkläde av engångstyp om barnet har kräkts eller har diarré.
 • Vid spill av kroppsvätskor som avföring och kräkning - rengör ytorna omgående!
  - Mindre spill: alkolholbaserat ytdesinfektionsmedel, t ex Dax ytdesinfektion 70+
  - Större spill: Virkon, Klorin eller Incidin (väteperoxidspray)

Övrigt

 • Håll strikt på 48-timmarsregeln vid magsjuka hos både personal och barn.
 • Vikarier/poolpersonal ska i möjligaste mån undvika att gå mellan avdelningar vid utbrott.
 • Barnen bör vara ute så mycket som möjligt.
 • Vädra ofta, minst 2-3 gånger dagligen.
 • Undvik aktiviteter mellan avdelningarna i möjligaste mån.
 • Undvik lek med modellera som används flera gånger.
 • Undvik vattenlek i gemensam badbalja.
 • Undvik gemensam öppnings- och stängningsavdelning