Antibiotikaförbrukning

Sammanställning av antibiotikaförsäljningen i Värmland och Sverige.