Vaccination

Vaccinationer är en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittsamma sjukdomar.

Vaccination

Vaccination mot covid-19

Vaccinationer är en av de allra viktigaste åtgärderna för att förhindra smittsamma sjukdomar. Förutom förbättringar inom hygienområdet, framför allt tillgången på rent vatten, anses vaccinationer vara den mest effektiva interventionen inom folkhälsoarbetet i världen.

Användningsområdet för vacciner ökar successivt och har på senare år även börjat användas för att motverka vissa cancertyper.


Upphandlade vacciner 2019-11-12 

Lista över tillgängliga vacciner (Terapigrupp vaccinationer)