Vaccination inför utlandsresa

För vaccination inför utlandsresa kontakta vårdcentral, privat vaccinationsmottagning eller Vaccinationscentrum.

Vaccinatörer på vårdcentral, privat vaccinationsmottagning samt Vaccinationscentrum resemedicin, Centralsjukhuset Karlstad, behöver veta resmål, restid, typ av resa samt information om resenärens hälsotillstånd för att ge råd och information.

Turistresa till stora resmål

De flesta som ska göra en vanlig turistresa till stora resmål handläggs på vårdcentral eller privat vaccinationsmottagning. För information om mottagningar se 1177.se.

Ovanliga resmål och resenärer som ska resa länge

Resenärer till ovanliga resmål och som ska resa länge samt vissa patientgrupper bör vaccineras på Vaccinationscentrum, Centralsjukhuset Karlstad, telefon 010-831 61 50. Samtliga vaccinationer inför en resa bör ske på samma enhet. 

Obs! På grund av covid-19 så har Vaccinationscentrum stängt, öppnar sannolikt hösten 2021 i nya lokaler. 

För mer information se dokumentet:
Reseprofylax och vaccinationer - överenskommelse mellan division allmänmedicin och Vaccinationscentrum i Värmland