Vaccination av studenter inom vården

Lokala rutiner

Studenter - stickincidenter, MRB och vaccinationer  
Rutinen gäller för hälso- och sjukvård Region Värmland, kommunal och privat vård.