Vaccination av vuxna

Zostavax - vägledning från Socialstyrelsen november 2014

Den 1 november 2014 togs läkemedelsförmånen bort av Tandvårds- och läkemedelsnämnden (TLV). Under november publicerade Socialstyrelsen en vägledning för hälso- och sjukvårdspersonal angående vaccination mot bältros. Slutsatsen är att ställningstagande till att vaccinera, samt lämplig tidpunkt, bör ske efter individuell bedömning. Se dokument under Lokala riktlinjer. 

Lokala riktlinjer

Hepatit B - rekommendationer för pre- och postexpositionsprofylax 

Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund 2018-03-29

TBE-vaccination Värmland, 2021-07-16 

Vaccination mot pneumokocker – Vuxna och barn > 2 år  

Vaccinationsprogram för splenektomerade patienter

Zostavax - bältrosvaccin