Undervisningsmaterial om basala hygienrutiner

Här hittar du olika typer av undervisningsmaterial som du och dina kollegor kan använda för att repetera kunskap om basala hygienrutiner.

Film om basala hygienrutiner

 

Testa dina kunskaper - vad är rätt och fel?

Smittskydd har tagit fram fyra bildserier som du och dina kollegor kan använda för att testa era kunskaper i basala hygienrutiner. Du kommer att stöta på både korrekta och felaktiga exempel. Gå vidare till bildserien för att testa dina kunskaper.

Nationella undervisningsfilmer om basala hygienrutiner

Test Vårdhandboken

Smitta och smittspridning

Handcheck

Smittskydd Värmland har fyra handcheckapparater för utlåning. Apparaten visar om du har rätt teknik när du desinfekterar händerna. När testet utförs användes handsprit med fluoroscerande medel vilket gör att händerna blir vit/blå där handspriten har kommit åt. Förslagsvis kan apparaten finnas tillgänglig på arbetsplatsen cirka en vecka så all personal enkelt kan testa.

Så använder du handchecken
Här ser du hur själva apparaten ser ut. 

Boka

Kontakta Smittskydd via smittskydd@regionvarmland.se eller telefonnummer
010-839 13 00 för att boka apparaten. Kom ihåg att ange kontaktperson.

Så använder du handchecken

Film från Högskolan Dalarna om hur du använder handcheck.

Vid användning av handcheck:

  • Endast avsedd laddare får användas.

Vid återlämning av handcheck:

  • Apparaten ska vara avstängd.
  • Sladden ska vara urdragen ur apparaten (går annars lätt sönder).
  • Paketerad i medföljande emballage.
  • Märkt sladd ska finnas med.
  • Handhygienskylt ska finnns med.
  • Knappen för på och av ska vara vänd uppåt vid packning.
  • Ska fungera.