Vårdhygieniska skyltar

Här finns några vårdhygieniska skyltar, för egen utskrift, till vårdavdelningar, boenden och enheter inom hälso- och sjukvården i Region Värmland och kommunal vård.

Vinterkräksjuka på avdelningen/boendet/enheten

Vinterkräksjuka på avdelningen (pdf med Region Värmlands logga på)

Vinterkräksjuka på boendet (Word-dokument att lägga till egen logga på)

Vinterkräksjuka på enheten (Word-dokument att lägga till egen logga på) 


Märkning av vårdrum

Gul skylt: Innan du gå in kontakta vårdpersonal (A5)

Blå skylt: Innan du går in kontakta vårdpersonal (A5)
 

Märkning av toalett

Toaletten är reserverad
 

Mer affischer/skyltar

Du som är patient eller besökare: Hjälp oss minska smittspridning!

Glöm inte att desinfektera händerna (A5)

Så desinfekterar du händerna