WermlandsSmittan

Senaste numret av Smittskydd Värmlands tidning:

Innehåll i WermlandsSmittan nr 1/2021 (pdf)

  • Smittskyddsåret 2020 samt VRI- och BHK-mätningar
  • Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2011-2020
  • Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2020
  • Sammanfattning av vårdrelaterade infektioner (VRI) och basala hygienrutiner och klädregler (BHK) 2020 
  • Sexuellt överförbara infektioner (STI) 
  • Nya medarbetare

WermlandsSmittans arkiv