WermlandsSmittan

Senaste numret av Smittskydd Värmlands tidning:

Innehåll i WermlandsSmittan nr 1/2020 (pdf)

- Smittskyddsåret 2019 och covid-19
- Kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2010-2019
- Kommentarer till kliniskt anmälda fall i Värmlands län 2019
- Sammanfattning av resultat vårdrelaterade infektioner (VRI) 2019
- Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler 2019
- Sexuellt överförbara infektioner (STI) 

WermlandsSmittans arkiv